Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Banku darbības rādītājus ietekmējošie faktori Latvijā
Title in English Factors Affecting Bank Performance in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Leonards Budņiks
Abstract Suleymanov T. Banku darbības rezultātus ietekmējošie faktori Latvijā: Bakalaura darbs / T.Suleymanov, prof. E.Gaile-Sarkane – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 58 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Tajā ietilpst Ievads, Analitiskā un Prakstiskā daļa, Secinājumi un Literatūras saraksts. Literatūras sarakstā ir 51 informācijas resurss. Bakalaura darbā ir 6 attēli, 23 tabulas, 7 formulas un 4 pielikumi. Analitiskā daļa ietver trīs sadaļas, kuras ir veltītas bankas darbības rezultātu (bank performance) koncepcijas un bankas darbības rezultātu novērtēšanas rādītāju analīzei. Turklāt ir veikts pētījuma vides – Latvijas banku sektora –apskats. Praktiskā daļa sastāv no trīm sadaļām, kuras ir veltītas Latvijas banku darbības rezultātu ietekmējošo faktoru analīzei. Bakalaura darba autors izmantoja tādas pētījuma metodes, kā ķēžu substitūcijas metode faktoru analīzei, korelācijas analīze un lineārās regressijas analīze. Pētījuma mērķiem tika izmantoti dati par 2007-2014 gadu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas komercbanku asociācijas statistikas datu bāzēm. Datu apstrāde tika veikta ar SPSS 19.0 programmas palīdzību.
Keywords Banka sniegums, Banku darbības rezultātus ietekmējošie faktori, banka rentabilitāte, Latvijas banku sektors, korelācija, regressijas analīze, tīrie procentu ienākumi, Neto maksas un komisijas naudas ienākumi
Keywords in English Bank Performance, Factors Affecting Bank Performance, Bank Profitability, Latvian Banking Sector, Correlation, Regression Analysis, Net Interest Margin, Net Fees and Commision Income
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 06.01.2016 19:50:00