Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Green Building stratēģiskās attīstības Beļģijā
Nosaukums angļu valodā Green Building strategic development in Belgium
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Jekaterina Kuzmina
Anotācija AL Siblani K. Ilgtspējīgas būvniecības stratēģsikā attīstība Beļģijā: Maģistra darbs / K. Al Siblani, Deniss Ščeulovs, Dr.oec. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Ārvalstu studentu departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas ietver 24 tabulas un 58 attēlus. Literatūras saraksts satur tādus informācijas avotus, kā grāmatas, zinātniskās publikācijas un elektroniskus resursus. Maģistra darbs sastāv no divām daļām: analītiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīts nekustamā īpašuma tirgus un ilgtspējīgas būvniecības attīstība . Tajā ir veikta ilgtspējīgas būvniecības nekustamā īpašuma tirgus analīze Eiropā un Beļģijā. Praktiskajā daļā autors apraksta ilgtspējīgas būvniecības attīstības projektu īpatnības un piedāvā pašu izstrādāto projektu – ilgtspējīgas būvniecības un renovācijas attīstību Briselē. Sākotnējās projekta realizēšanas fāzes ir apskatītas. Lai novērtētu projekta veiksmīgas realizācijas iespējas, autors veica tirgus analīzi (konkurentu analīzi, SVID analīzi, pirkuma veikšanas iespēju analīzi utt.). Turklāt autors aprēķināja projekta izmaksas, investīciju efektivitāti, kā arī salīdzināja pārdošanas un izīrēšanas variantus. Lai izvērtētu projektu, tika aprēķināti šādi rādītāji: pašreizējā naudas plūsmas vērtība (NPV), grāmatvedības peļņas norma (ARR), investīciju rentabilitātes rādītājs (PI) un atmaksāšanas periods (PP).
Atslēgas vārdi Real estate, Green building, Green building strategic development in Belgium, construction, retrofitting.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, Green building, Green building strategic development in Belgium, construction, retrofitting.
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2016 17:33:40