Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Green Building stratēģiskās attīstības Beļģijā
Title in English Green Building strategic development in Belgium
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Jekaterina Kuzmina
Abstract AL Siblani K. Ilgtspējīgas būvniecības stratēģsikā attīstība Beļģijā: Maģistra darbs / K. Al Siblani, Deniss Ščeulovs, Dr.oec. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Ārvalstu studentu departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas ietver 24 tabulas un 58 attēlus. Literatūras saraksts satur tādus informācijas avotus, kā grāmatas, zinātniskās publikācijas un elektroniskus resursus. Maģistra darbs sastāv no divām daļām: analītiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīts nekustamā īpašuma tirgus un ilgtspējīgas būvniecības attīstība . Tajā ir veikta ilgtspējīgas būvniecības nekustamā īpašuma tirgus analīze Eiropā un Beļģijā. Praktiskajā daļā autors apraksta ilgtspējīgas būvniecības attīstības projektu īpatnības un piedāvā pašu izstrādāto projektu – ilgtspējīgas būvniecības un renovācijas attīstību Briselē. Sākotnējās projekta realizēšanas fāzes ir apskatītas. Lai novērtētu projekta veiksmīgas realizācijas iespējas, autors veica tirgus analīzi (konkurentu analīzi, SVID analīzi, pirkuma veikšanas iespēju analīzi utt.). Turklāt autors aprēķināja projekta izmaksas, investīciju efektivitāti, kā arī salīdzināja pārdošanas un izīrēšanas variantus. Lai izvērtētu projektu, tika aprēķināti šādi rādītāji: pašreizējā naudas plūsmas vērtība (NPV), grāmatvedības peļņas norma (ARR), investīciju rentabilitātes rādītājs (PI) un atmaksāšanas periods (PP).
Keywords Real estate, Green building, Green building strategic development in Belgium, construction, retrofitting.
Keywords in English Real estate, Green building, Green building strategic development in Belgium, construction, retrofitting.
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 06.01.2016 17:33:40