Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma personāla motivācijas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improving Employee Motivation at Production Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents SIA "Komunikāciju darbnīca" valdes priekšsēdētājs, MBA Kaspars Savickis
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kurme B., Ražošanas uzņēmuma personāla motivācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs Gaile-Sarkane E. – Datorsalikums. – Rīga: RTU 2015. - 97 lpp. Diplomprojekta apjoms: 55 lapas; darbā iekļautas 4 tabulas, 23 attēli; darbam pievienoti 18 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionāla literatūra personāla vadīšanā un personāla motivēšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivācijas un motivācijas sistēmas veidošanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti divi projekti uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas pilnveidei: atalgojuma un bonusu sistēmas pilnveidošana, nemonetārās motivēšanas sistēmas pilnveidošana.
Atslēgas vārdi Personāls, nemonetārā motivēšanas sitēma, monetārā motivēšanas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel, non-monetary motivation system, monetary motivation system
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2016 18:33:56