Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma personāla motivācijas pilnveides projekts
Title in English Project on Improving Employee Motivation at Production Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer SIA "Komunikāciju darbnīca" valdes priekšsēdētājs, MBA Kaspars Savickis
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kurme B., Ražošanas uzņēmuma personāla motivācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs Gaile-Sarkane E. – Datorsalikums. – Rīga: RTU 2015. - 97 lpp. Diplomprojekta apjoms: 55 lapas; darbā iekļautas 4 tabulas, 23 attēli; darbam pievienoti 18 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionāla literatūra personāla vadīšanā un personāla motivēšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivācijas un motivācijas sistēmas veidošanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti divi projekti uzņēmuma personāla motivācijas sistēmas pilnveidei: atalgojuma un bonusu sistēmas pilnveidošana, nemonetārās motivēšanas sistēmas pilnveidošana.
Keywords Personāls, nemonetārā motivēšanas sitēma, monetārā motivēšanas sistēma
Keywords in English Personnel, non-monetary motivation system, monetary motivation system
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.01.2016 18:33:56