Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Operacionāla risku vadība klīnisko pētījumu jomā"
Nosaukums angļu valodā "Operational Risk Management in Clinical Research"
Autors Ivita Miljanteja
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents D.Stepčenko, IEVF doktorante, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir starptautiska publiska ierobežotas atbildības kompānija "ICON Public Limited Company", kas piedāvā klīnisko pētījumu pakalpojumus vairākās fāzēs visā pasaulē, bet priekšmets - operacionālo risku vadība uzņēmumos, kas nodarbojas ar zāļu klīniskajiem pētījumiem. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzlabojumus un papildinājumus operacionālo risku vadīšanā pētījumu norises procesā, lai atklātu iespējamos attīstības un uzņēmuma darbības efektivitātes pilnveidošanas veidus, vienlaicīgi samazinot operacionālo risku iespējamību. Maģistra darba hipotēze: klīnisko pētījumu sektorā pastāv vairāki operacionālie riski, kas var būtiski ietekmēt izmantojamo resursu apjomu pētījuma gaitā un kuru ietekmes rezultātā var tikt apdraudēta pētījuma kvalitāte, taču, izanalizējot tos un atrodot atbilstošas pieejas šo risku vadībai, uzņēmums var sasniegt konkrēta klīniskā pētījuma mērķus un vēlamos rezultātus bez būtisku papildus resursu izmantošanas. Darbs sastāv no trijām daļām - analītiskās, lietišķās pētījumu un projekta daļas. Analītiskās daļas ietvaros tiek pētīta klīnisko pētījumu nozare (vēsture, attīstības tendences, galvenie nozares vidi ietekmējošie faktori, kā arī galvenie riski, ar ko klīnisko pētījumu uzņēmumi sastopas ikdienā, un kā tie ietekmē klīnisko pētījumu procesus). Lietišķajā pētījumu daļā tiek apskatīti tādi ar tematu saistītie jautājumi no teorētiskās puses kā operacionālie riski (definīcija, noteikšanas un vērtēšanas metodes), riska kultūra, kā arī tiek analizēti uzņēmuma operacionālie riski, izmantojot aptaujas anketas rezultātus. Projekta daļā tiek parādīti statistiskā un empīriskā pētījuma rezultāti ar attiecīgiem aprēķiniem, SVID analīzi operacionālo risku vadībā, riska vērtību novērtējumu, risku kartēm un preventīvo pasākumu raksturojumu un to ietekmes novērtējumu gan attiecībā uz risku varbūtības vai ietekmes samazinājumu, gan finansiāli. Darba apjoms ir 111 lapaspuses, ieskaitot 7 pielikumus uz 11 lappusēm.
Atslēgas vārdi Operacionālo risku vadība, riska kultūra, farmācija, risku karte, klīniskie pētījumi, bilances analīze, peļņas un zaudējumi analīze, riska varbūtība un ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational risk management, risk culture, pharmaceuticals, risk mapping, clinical research, balance sheet analysis, profit and loss analysis, risk probability and impact
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2016 17:03:11