Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Operacionāla risku vadība klīnisko pētījumu jomā"
Title in English "Operational Risk Management in Clinical Research"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer D.Stepčenko, IEVF doktorante, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba pētījuma objekts ir starptautiska publiska ierobežotas atbildības kompānija "ICON Public Limited Company", kas piedāvā klīnisko pētījumu pakalpojumus vairākās fāzēs visā pasaulē, bet priekšmets - operacionālo risku vadība uzņēmumos, kas nodarbojas ar zāļu klīniskajiem pētījumiem. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzlabojumus un papildinājumus operacionālo risku vadīšanā pētījumu norises procesā, lai atklātu iespējamos attīstības un uzņēmuma darbības efektivitātes pilnveidošanas veidus, vienlaicīgi samazinot operacionālo risku iespējamību. Maģistra darba hipotēze: klīnisko pētījumu sektorā pastāv vairāki operacionālie riski, kas var būtiski ietekmēt izmantojamo resursu apjomu pētījuma gaitā un kuru ietekmes rezultātā var tikt apdraudēta pētījuma kvalitāte, taču, izanalizējot tos un atrodot atbilstošas pieejas šo risku vadībai, uzņēmums var sasniegt konkrēta klīniskā pētījuma mērķus un vēlamos rezultātus bez būtisku papildus resursu izmantošanas. Darbs sastāv no trijām daļām - analītiskās, lietišķās pētījumu un projekta daļas. Analītiskās daļas ietvaros tiek pētīta klīnisko pētījumu nozare (vēsture, attīstības tendences, galvenie nozares vidi ietekmējošie faktori, kā arī galvenie riski, ar ko klīnisko pētījumu uzņēmumi sastopas ikdienā, un kā tie ietekmē klīnisko pētījumu procesus). Lietišķajā pētījumu daļā tiek apskatīti tādi ar tematu saistītie jautājumi no teorētiskās puses kā operacionālie riski (definīcija, noteikšanas un vērtēšanas metodes), riska kultūra, kā arī tiek analizēti uzņēmuma operacionālie riski, izmantojot aptaujas anketas rezultātus. Projekta daļā tiek parādīti statistiskā un empīriskā pētījuma rezultāti ar attiecīgiem aprēķiniem, SVID analīzi operacionālo risku vadībā, riska vērtību novērtējumu, risku kartēm un preventīvo pasākumu raksturojumu un to ietekmes novērtējumu gan attiecībā uz risku varbūtības vai ietekmes samazinājumu, gan finansiāli. Darba apjoms ir 111 lapaspuses, ieskaitot 7 pielikumus uz 11 lappusēm.
Keywords Operacionālo risku vadība, riska kultūra, farmācija, risku karte, klīniskie pētījumi, bilances analīze, peļņas un zaudējumi analīze, riska varbūtība un ietekme
Keywords in English Operational risk management, risk culture, pharmaceuticals, risk mapping, clinical research, balance sheet analysis, profit and loss analysis, risk probability and impact
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 05.01.2016 17:03:11