Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Finanšu revīzijas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Financial Audit Company Performance"
Autors Eduards Slišāns
Struktūrvienība 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta autors: Eduards Slišāns Diplomprojekta darba vadītāja: Ieva Andersone Diplomprojekta tēma: „Finanšu revīzijas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļās. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek sniegta vispārēja informācija par darbā analizēto uzņēmumu, ieskaitot: uzņēmuma darbības raksturojumu, nozares raksturojumu, uzņēmuma vadības un organizatoriskās struktūras aprakstu, kā arī sniedz ieskatu par uzņēmuma mārketinga aktivitātēm un uzņēmuma izmaksām. Otrajā apakšnodaļā ir veikta uzņēmuma SVID analīze, bet trešajā – uzņēmuma 2015. gada pārskata analīze. Darba aprēķinu daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmā aprēķinu daļas apakšnodaļa veltīta saimnieciskās darbības izmaksu optimizācijai. Tiek apskatīti tādi izdevumi kā: biroja, sakaru, transporta, darbinieku apmācību un veselības apdrošināšanas. Aprēķinu daļas otrajā apakšnodaļā autors piedāvā risinājumus uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai. Trešā apakšnodaļa veltīta personāla atalgojumu projektam. Tehnoloģiskajā daļā sniegts ieskats izmantotajās informācijas tehnoloģijās ar kuru palīdzību veikti dažādi aprēķini analītiskajā un aprēķinu daļās. Diplomprojekta kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 75 lpp. Diplomprojektā atrodami 50 attēli, 9 tabulas, 6 formulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts, uzņēmuma pilnveidošanas projekts, izmaksu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor thesis, improvement of company's performance, cost saving
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2016 23:28:59