Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Finanšu revīzijas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Financial Audit Company Performance"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract Diplomprojekta autors: Eduards Slišāns Diplomprojekta darba vadītāja: Ieva Andersone Diplomprojekta tēma: „Finanšu revīzijas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļās. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek sniegta vispārēja informācija par darbā analizēto uzņēmumu, ieskaitot: uzņēmuma darbības raksturojumu, nozares raksturojumu, uzņēmuma vadības un organizatoriskās struktūras aprakstu, kā arī sniedz ieskatu par uzņēmuma mārketinga aktivitātēm un uzņēmuma izmaksām. Otrajā apakšnodaļā ir veikta uzņēmuma SVID analīze, bet trešajā – uzņēmuma 2015. gada pārskata analīze. Darba aprēķinu daļa sastāv no 3 apakšnodaļām. Pirmā aprēķinu daļas apakšnodaļa veltīta saimnieciskās darbības izmaksu optimizācijai. Tiek apskatīti tādi izdevumi kā: biroja, sakaru, transporta, darbinieku apmācību un veselības apdrošināšanas. Aprēķinu daļas otrajā apakšnodaļā autors piedāvā risinājumus uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai. Trešā apakšnodaļa veltīta personāla atalgojumu projektam. Tehnoloģiskajā daļā sniegts ieskats izmantotajās informācijas tehnoloģijās ar kuru palīdzību veikti dažādi aprēķini analītiskajā un aprēķinu daļās. Diplomprojekta kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 75 lpp. Diplomprojektā atrodami 50 attēli, 9 tabulas, 6 formulas un 2 pielikumi.
Keywords Diplomprojekts, uzņēmuma pilnveidošanas projekts, izmaksu optimizācija
Keywords in English Bachelor thesis, improvement of company's performance, cost saving
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2016 23:28:59