Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ūdensapgādes resursu uzskaites efektivitātes paaugstināšanas iepējas dzīvojamo namu apsaimniekošanā
Nosaukums angļu valodā Accounting efficiency of water supply recources in residential houses management
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Aivars Jurjāns
Recenzents Ģirts Beikmanis
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir “Ūdensapgādes resursu uzskaites efektivitātes paaugstināšanas iespējas dzīvojamo namu apsaimniekošanā”. Diplomprojekta mērķis ir reālos apstākļos izpētīt pasākumu kopumu un ekonomiski efektīvus risinājumus, kas veicinātu daudzdzīvokļu namā korektu ūdensapgādes resursu uzskaiti un samazinātu nama ūdensapgādes resursu zudumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir noteikti sekojoši uzdevumi: 1. aktuālo likumu un normatīvo dokumentu izpēte, kas attiecās uz ūdens resursu uzskaiti un to apmaksas aprēķināšanu; 2. iespējamo risinājumu apraksts un to vērtēšana no ekonomiskiem aspektiem; 3. nama modelim finansiāli visizdevīgākā tehniskā risinājuma pamatojums, tā ekonomiskais un energoietaupījuma aprēķins. Darba analītiskajā daļā ir apskatīti Latvijas Republikas saistošie normatīvie akti par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un kārtību par ūdens resursu patēriņu un to norēķinu veidiem. Kā arī ministru kabineta noteikumos un būvnormatīvos ietvertās atsauces uz sistēmas ekspluatācijas kārtību. Darbā apkopota informācija par ūdensapgādes resursu ekspluatācijas termiņiem, iedzīvotāju ūdens patēriņa rādījumu falsifikācijas precedentiem, kā arī atainots sistēmu tehniskais stāvoklis uz pētījuma laiku. Diplomprojekts praktiskajā daļā tiek rasts risinājums ūdens patēriņa zudumu samazināšanai, kas saistīts ar veidoto ūdens starpību starp dzīvokļa īpašnieku rādītajiem un namu kopējo ūdens patēriņu. Darbā tika piedāvāti tehniski risinājumi problēmu risināšanai un tiek veidots ekonomiski-matemātiskais aprēķins, lai izvērtētu risinājumu efektivitāti un to finansiālus rādītājus. Ekonomiskajā aprēķinā tika analizētas projekta izmaksas, projekta tīrais diskontētais ienesīgums un ar to noteiktais projekta atmaksāšanas laiks. Diplomprojekta apjoms ir 70 lpp, tajā ir izmantoti 29 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 5 attēli, 14 tabulas,16 formulas. Diplomprojekta grafiskās daļas apjoms ir 26 lapas.
Atslēgas vārdi Ūdensapgādes resursu uzskaites efektivitātes paaugstināšanas iespējas dzīvojamo namu apsaimniekošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting efficiency of water supply resources in residential houses management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2016 13:46:44