Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Ūdensapgādes resursu uzskaites efektivitātes paaugstināšanas iepējas dzīvojamo namu apsaimniekošanā
Title in English Accounting efficiency of water supply recources in residential houses management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Jurjāns
Reviewer Ģirts Beikmanis
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir “Ūdensapgādes resursu uzskaites efektivitātes paaugstināšanas iespējas dzīvojamo namu apsaimniekošanā”. Diplomprojekta mērķis ir reālos apstākļos izpētīt pasākumu kopumu un ekonomiski efektīvus risinājumus, kas veicinātu daudzdzīvokļu namā korektu ūdensapgādes resursu uzskaiti un samazinātu nama ūdensapgādes resursu zudumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir noteikti sekojoši uzdevumi: 1. aktuālo likumu un normatīvo dokumentu izpēte, kas attiecās uz ūdens resursu uzskaiti un to apmaksas aprēķināšanu; 2. iespējamo risinājumu apraksts un to vērtēšana no ekonomiskiem aspektiem; 3. nama modelim finansiāli visizdevīgākā tehniskā risinājuma pamatojums, tā ekonomiskais un energoietaupījuma aprēķins. Darba analītiskajā daļā ir apskatīti Latvijas Republikas saistošie normatīvie akti par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un kārtību par ūdens resursu patēriņu un to norēķinu veidiem. Kā arī ministru kabineta noteikumos un būvnormatīvos ietvertās atsauces uz sistēmas ekspluatācijas kārtību. Darbā apkopota informācija par ūdensapgādes resursu ekspluatācijas termiņiem, iedzīvotāju ūdens patēriņa rādījumu falsifikācijas precedentiem, kā arī atainots sistēmu tehniskais stāvoklis uz pētījuma laiku. Diplomprojekts praktiskajā daļā tiek rasts risinājums ūdens patēriņa zudumu samazināšanai, kas saistīts ar veidoto ūdens starpību starp dzīvokļa īpašnieku rādītajiem un namu kopējo ūdens patēriņu. Darbā tika piedāvāti tehniski risinājumi problēmu risināšanai un tiek veidots ekonomiski-matemātiskais aprēķins, lai izvērtētu risinājumu efektivitāti un to finansiālus rādītājus. Ekonomiskajā aprēķinā tika analizētas projekta izmaksas, projekta tīrais diskontētais ienesīgums un ar to noteiktais projekta atmaksāšanas laiks. Diplomprojekta apjoms ir 70 lpp, tajā ir izmantoti 29 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietoti 5 attēli, 14 tabulas,16 formulas. Diplomprojekta grafiskās daļas apjoms ir 26 lapas.
Keywords Ūdensapgādes resursu uzskaites efektivitātes paaugstināšanas iespējas dzīvojamo namu apsaimniekošanā
Keywords in English Accounting efficiency of water supply resources in residential houses management
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 04.01.2016 13:46:44