Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi Jelgavā
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions of administration and management of historic buildings in Jelgava
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Ģirts Beikmanis
Anotācija Maģistra darbs “Kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi Jelgavā” ir izstrādāts latviešu valodā, profesionālā maģistra grāda iegūšanai. Darba mērķis ir izanalizējot kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas aspektus, kā arī identificējot pārvaldīšanas problēmas izstrādāt zinātniski praktiskus priekšlikumus kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 94 lappuses, t.sk.32 attēli, 15 tabulas un 1 formula, izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauts 51 literatūras avots. Maģistra darbs sastāv no analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: 1. Analītiskajā daļā tiek izpētīts kultūrvēsturisko ēku vispārējais raksturojums, pārvaldīšanas principi, kā arī identificētas kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas problēmas. Tiek veikta kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas kavējošo faktoru izpēte un identificētas to atjaunošanas iespējas. 2. Teorētiskajā daļā autore analizē Latvijas Republikā esošos normatīvos aktus, kas nosaka kultūrvēsturisko ēku aizsardzību un atjaunošanu. Daļas ietvaros izpētītas kultūrvēsturisko ēku īpašnieku īpašumtiesības, ierobežojumi un apgrūtinājumi, kā arī veikta kultūrvēsturisko ēku un būvju izpēte Jelgavas pilsētā. 3. Praktiskajā daļā sniegti praktiski risinājumi un izvirzīti zinātniski praktiski priekšlikumi kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai. Darba nobeigumā autore ietver secinājumus un priekšlikumus kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas pilnveidošanai. Pētījumā izmantotās metodes - darba izstrādē izmantotas teorētiskās, empīriskās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. Literatūras avotu analīze, izzināšana un apkopošana, salīdzinošā analīze un datu analīze. Darba izstrādes gaitā tiek izmantoti tādi informācijas avoti, kā nozares pētījumi, zinātniskās publikācijas un elektroniskajos resursos pieejamā informācija, Latvijas Republikas normatīvie akti un profesionālā literatūra.
Atslēgas vārdi Kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi Jelgavā
Atslēgas vārdi angļu valodā Problems of Administration and Management of Historical Buildings in Jelgava
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2016 14:52:42