Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi Jelgavā
Title in English Problems and solutions of administration and management of historic buildings in Jelgava
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Ģirts Beikmanis
Abstract Maģistra darbs “Kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi Jelgavā” ir izstrādāts latviešu valodā, profesionālā maģistra grāda iegūšanai. Darba mērķis ir izanalizējot kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas aspektus, kā arī identificējot pārvaldīšanas problēmas izstrādāt zinātniski praktiskus priekšlikumus kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 94 lappuses, t.sk.32 attēli, 15 tabulas un 1 formula, izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauts 51 literatūras avots. Maģistra darbs sastāv no analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: 1. Analītiskajā daļā tiek izpētīts kultūrvēsturisko ēku vispārējais raksturojums, pārvaldīšanas principi, kā arī identificētas kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas problēmas. Tiek veikta kultūrvēsturisko ēku atjaunošanas kavējošo faktoru izpēte un identificētas to atjaunošanas iespējas. 2. Teorētiskajā daļā autore analizē Latvijas Republikā esošos normatīvos aktus, kas nosaka kultūrvēsturisko ēku aizsardzību un atjaunošanu. Daļas ietvaros izpētītas kultūrvēsturisko ēku īpašnieku īpašumtiesības, ierobežojumi un apgrūtinājumi, kā arī veikta kultūrvēsturisko ēku un būvju izpēte Jelgavas pilsētā. 3. Praktiskajā daļā sniegti praktiski risinājumi un izvirzīti zinātniski praktiski priekšlikumi kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai. Darba nobeigumā autore ietver secinājumus un priekšlikumus kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas pilnveidošanai. Pētījumā izmantotās metodes - darba izstrādē izmantotas teorētiskās, empīriskās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. Literatūras avotu analīze, izzināšana un apkopošana, salīdzinošā analīze un datu analīze. Darba izstrādes gaitā tiek izmantoti tādi informācijas avoti, kā nozares pētījumi, zinātniskās publikācijas un elektroniskajos resursos pieejamā informācija, Latvijas Republikas normatīvie akti un profesionālā literatūra.
Keywords Kultūrvēsturisko ēku pārvaldīšanas un apsaimniekošanas problēmas un risinājumi Jelgavā
Keywords in English Problems of Administration and Management of Historical Buildings in Jelgava
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 03.01.2016 14:52:42