Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts tirdzniecības uzņēmumā "
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Management at Trading Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. psih. S. Gailīte
Recenzents Mg.oec., prakt.doc. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mieze L., Personāla vadības pilnveidošanas projekts tirdzniecības uzņēmumā: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 78 lpp. Diplomprojekta apjoms: 83 lapas; darbā iekļautas 15 tabulas, 25 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti. t.sk. 3 interneta resursi, 22 grāmatas (2 grāmatas angļu valodā) – speciālā literatūra par komunikāciju, komandām, vadītāja lomām un varas veidiem, mentoringu un mācībām, pārējie avoti uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta nozares, tirdzniecības uzņēmuma un personāla vadības funkciju raksturojums, darbinieku aptaujas iegūto rezultātu analīze un definētas problēmas. Teorētiskajā daļā analizēta informācija par aptaujas veidošanas principiem, saskarsmi, komunikāciju un motivēšanu, salīdzinātas grupas un komandas, vadītāja nozīmi uzņēmumā, mentoringa un mācību raksturojums. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: izstrādāta mentoringa programma degvielas uzpildes staciju pāŗdevējiem, klientu apkalpošanas kursu organizēšana, pieredzes apmaiņas brauciens uz Pērnavas degvielas uzpildes stacijām.
Atslēgas vārdi Personāla vadības pilnveidošanas projekts tirdzniecības uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Staff Management at Trading Enterprise
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2015 15:20:08