Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadības pilnveidošanas projekts tirdzniecības uzņēmumā "
Title in English "Project on Improvement of Staff Management at Trading Enterprise"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. psih. S. Gailīte
Reviewer Mg.oec., prakt.doc. L.Kamola
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Mieze L., Personāla vadības pilnveidošanas projekts tirdzniecības uzņēmumā: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 78 lpp. Diplomprojekta apjoms: 83 lapas; darbā iekļautas 15 tabulas, 25 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti. t.sk. 3 interneta resursi, 22 grāmatas (2 grāmatas angļu valodā) – speciālā literatūra par komunikāciju, komandām, vadītāja lomām un varas veidiem, mentoringu un mācībām, pārējie avoti uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta nozares, tirdzniecības uzņēmuma un personāla vadības funkciju raksturojums, darbinieku aptaujas iegūto rezultātu analīze un definētas problēmas. Teorētiskajā daļā analizēta informācija par aptaujas veidošanas principiem, saskarsmi, komunikāciju un motivēšanu, salīdzinātas grupas un komandas, vadītāja nozīmi uzņēmumā, mentoringa un mācību raksturojums. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: izstrādāta mentoringa programma degvielas uzpildes staciju pāŗdevējiem, klientu apkalpošanas kursu organizēšana, pieredzes apmaiņas brauciens uz Pērnavas degvielas uzpildes stacijām.
Keywords Personāla vadības pilnveidošanas projekts tirdzniecības uzņēmumā
Keywords in English Project on Improvement of Staff Management at Trading Enterprise
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 30.12.2015 15:20:08