Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma personāla motivācijas un apmācības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Staff Motivation and Training at Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg. oec. L. Langenfelde
Recenzents Dr. oec., prof. K. Didenko
Anotācija Autore studē profesionālā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekta tēma: „ Pakalpojuma uzņēmuma personāla motivācijas un apmācības projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt personāla motivēšanas teorētiskās nostādnes un motivēšanas politiku uzņēmumā SIA „ETG”, kā arī izpētīt apmācību norisi uzņēmumā, lai izdarītu secinājumus un sagatavotu priekšlikumus darbinieku motivācijas sistēmas un kvalitatīvu apmācību pilnveidošanai, kā arī uzņēmuma attīstībai kopumā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma SIA „ETG” saimnieciskā darbība, veikta finansiālās darbības analīze, noteiktas problēmas un izteikti priekšlikumi to risināšanā, kā arī izpētītas teorētiskās nostādnes par personāla motivāciju. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek izstrādāta aptauja un apkopoti tās rezultāti, lai iegūtu esošo darbinieku viedokli par uzņēmumu un apmierinātību ar darbu, kā arī balstoties uz aptaujas rezultātiem un autores iegūtajiem secinājumiem, tiek veikts personāla motivācijas un apmācības projekts, doti priekšlikumi esošo problēmu risināšanai. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek veikta aptaujas anketas faktoru analīze un noteikta izlases precizitāte un nepieciešamais apjoms. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvātas jaunas idejas personāla motivācijas sistēmas uzlabošanai. Diplomprojekts satur 64 lpp., 9 tabulas, 33 attēlu, 20 izmantotās literatūras avotus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi personāla motivācijas projekts, apmācības, diplomdarbs, pakalpojumu uzņēmums, tirdzniecības uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Project staff motivation , training, diploma project , service company , trading company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2015 10:39:55