Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojuma uzņēmuma personāla motivācijas un apmācības projekts"
Title in English "Project on Staff Motivation and Training at Service Company"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec. L. Langenfelde
Reviewer Dr. oec., prof. K. Didenko
Abstract Autore studē profesionālā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekta tēma: „ Pakalpojuma uzņēmuma personāla motivācijas un apmācības projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt personāla motivēšanas teorētiskās nostādnes un motivēšanas politiku uzņēmumā SIA „ETG”, kā arī izpētīt apmācību norisi uzņēmumā, lai izdarītu secinājumus un sagatavotu priekšlikumus darbinieku motivācijas sistēmas un kvalitatīvu apmācību pilnveidošanai, kā arī uzņēmuma attīstībai kopumā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma SIA „ETG” saimnieciskā darbība, veikta finansiālās darbības analīze, noteiktas problēmas un izteikti priekšlikumi to risināšanā, kā arī izpētītas teorētiskās nostādnes par personāla motivāciju. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek izstrādāta aptauja un apkopoti tās rezultāti, lai iegūtu esošo darbinieku viedokli par uzņēmumu un apmierinātību ar darbu, kā arī balstoties uz aptaujas rezultātiem un autores iegūtajiem secinājumiem, tiek veikts personāla motivācijas un apmācības projekts, doti priekšlikumi esošo problēmu risināšanai. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek veikta aptaujas anketas faktoru analīze un noteikta izlases precizitāte un nepieciešamais apjoms. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, piedāvātas jaunas idejas personāla motivācijas sistēmas uzlabošanai. Diplomprojekts satur 64 lpp., 9 tabulas, 33 attēlu, 20 izmantotās literatūras avotus un 2 pielikumus.
Keywords personāla motivācijas projekts, apmācības, diplomdarbs, pakalpojumu uzņēmums, tirdzniecības uzņēmums
Keywords in English Project staff motivation , training, diploma project , service company , trading company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 30.12.2015 10:39:55