Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes noteikšana Latvijā un Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Composition of Corporate Income Tax Effective Rate in Latvia and European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes noteikšana Latvijā un Eiropas Savienībā”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: teorētiskā daļa, analītiskā daļa un projekta aprēķinu daļa. Diplomprojekta apjoms ir 64 lappuses, tajā iekļautas 6 tabulas, 2 attēli, 1 formula un 1 pielikums. Darba izstrādē izmantoti 20 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta saistītā informācija par uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā un Eiropas Savienībā. Tiek identificēti faktori, kuri ietekmē efektīvās nodokļa likmes veidošanos. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti un analizēti uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes galvenie veidošanās faktori Latvijā un Eiropas Savienības valstīs kā Lietuva un Igaunija. Aplūkota galveno faktoru ietekme uz uzņēmējdarbību un valsts budžetu kopumā. Projekta aprēķinu daļā tiek izvērtēts izvirzītās problēmas risinājumu iespējas: regulāri izvērtēt (reizi 4 gados) uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaižu un atvieglojumu piemērošanas efektivitāti un vēlamo rezultātu izpildi, saistīto normatīvo aktu, kas nosaka atlaižu un atvieglojumu politiku, interpretēšanas un piemērošanas semināru organizēšana un nodokļu maksātāju izglītošana saistībā ar nodokļu nomaksas ietekmi uz valsts un uzņēmējdarbības attīstību. Darba nobeigumā, vadoties pēc praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma ienākuma nodoklis, efektīvā nodokļa likme, UIN atlaides un atvieglojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate taxation, effective tax rate, CIT reliefs
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 14:28:48