Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes noteikšana Latvijā un Eiropas Savienībā”
Title in English “Composition of Corporate Income Tax Effective Rate in Latvia and European Union”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes noteikšana Latvijā un Eiropas Savienībā”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: teorētiskā daļa, analītiskā daļa un projekta aprēķinu daļa. Diplomprojekta apjoms ir 64 lappuses, tajā iekļautas 6 tabulas, 2 attēli, 1 formula un 1 pielikums. Darba izstrādē izmantoti 20 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta saistītā informācija par uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā un Eiropas Savienībā. Tiek identificēti faktori, kuri ietekmē efektīvās nodokļa likmes veidošanos. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti un analizēti uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes galvenie veidošanās faktori Latvijā un Eiropas Savienības valstīs kā Lietuva un Igaunija. Aplūkota galveno faktoru ietekme uz uzņēmējdarbību un valsts budžetu kopumā. Projekta aprēķinu daļā tiek izvērtēts izvirzītās problēmas risinājumu iespējas: regulāri izvērtēt (reizi 4 gados) uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaižu un atvieglojumu piemērošanas efektivitāti un vēlamo rezultātu izpildi, saistīto normatīvo aktu, kas nosaka atlaižu un atvieglojumu politiku, interpretēšanas un piemērošanas semināru organizēšana un nodokļu maksātāju izglītošana saistībā ar nodokļu nomaksas ietekmi uz valsts un uzņēmējdarbības attīstību. Darba nobeigumā, vadoties pēc praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas pilnveidošanai.
Keywords Uzņēmuma ienākuma nodoklis, efektīvā nodokļa likme, UIN atlaides un atvieglojumi
Keywords in English Corporate taxation, effective tax rate, CIT reliefs
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 29.12.2015 14:28:48