Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apsardzes pakalpojumu pārdošanas apjoma palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Increase of Sales Volume of Security Services"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Jānis Pīzelis (2015.) Diplomprojekta darba tēma: Apsardzes pakalpojumu pārdošanas apjoma palielināšanas projekts. Autors ir studējis: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības katedrā. Darba mērķis ir izstrādāt apsardzes pakalpojumu apjoma palielināšanas projektu AS „G4S Latvia”, projekta mērķis ir noskaidrot optimālo ceļu uzņēmuma resursu palielināšanai, tirgus līdera vietas nostiprināšanai tirgū. Pirmajā darba daļā autors ir aprakstījis mārketinga vidi – gan iekšējo, gan ārējo. Šajā daļā ir apskatīts pats uzņēmums, kā arī starpnieki, piegādātāji, pircēji, uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi. Aprakstot uzņēmuma iekšējo vidi, autors ir apskatījis uzņēmu organizatorisko struktūru un darbiniekus. Autors izpētīja pieprasījumu, konkurenci, apskatīja starpniekus. Otrajā daļā ir veikti aprēķini, lai palielinātu apsardzes pakalpojumu apjomu. Trešajā daļā ir veikta lielāko apsardzes uzņēmumu salīdzināšana un prognozēti AS “G4S Latvia” finanšu rādītāji. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka AS „G4S Latvia” ieņem tirgus līdera pozīcijas apsardzes pakalpojumu tirgū. Nozīmīgākais priekšlikums ir – AS „G4S Latvia” ir jāpalielina sava tirgus daļa fiziskās apsardzes tirgū, lai to paveiktu ir jāuzlabo uzņēmuma reklāma. Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 20 att., 37 tab., bibliogrāfija – 23 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi AS „G4S Latvia” ir ļoti būtiski attīstīt savu tirgus daļu un veicināt drošības produkcijas noietu. Šim uzņēmumam ir nepieciešams apsardzes pakalpojumu pārdošanas apjoma palielināšanas plāns, lai arī turpmāk veiksmīgi turpinātu ieņemt līderpozīciju apsardzes pakalpojumu tirgū, jo ar katru gadu parādās arvien jauni konkurenti, kuriem ir reāla iespēja atņemt klientus no AS „G4S Latvia”. Veiksmīgai uzņēmuma darbībai un stipru pozīciju iekarošanai tirgū ir nepieciešams izstrādāt apjoma palielināšanas
Atslēgas vārdi angļu valodā Author of diploma design paper: Janis Pizelis (Jānis Pīzelis) (2015). Topic of diploma design paper: Project of security service sales volume increase. The author has studied: in RTU Engineering economics and management faculty Department of Innovation and Entrepreneurship. The purpose of paper is to develop the project of the security service volume increase in JSC “G4S Latvia”, the purpose of project is to clarify the most optimal way for the company resource increase, strengthening of the mar
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2015 14:28:55