Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Apsardzes pakalpojumu pārdošanas apjoma palielināšanas projekts"
Title in English "Project on Increase of Sales Volume of Security Services"
Author Jānis Pīzelis
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Abstract Diplomprojekta darba autors: Jānis Pīzelis (2015.) Diplomprojekta darba tēma: Apsardzes pakalpojumu pārdošanas apjoma palielināšanas projekts. Autors ir studējis: RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības katedrā. Darba mērķis ir izstrādāt apsardzes pakalpojumu apjoma palielināšanas projektu AS „G4S Latvia”, projekta mērķis ir noskaidrot optimālo ceļu uzņēmuma resursu palielināšanai, tirgus līdera vietas nostiprināšanai tirgū. Pirmajā darba daļā autors ir aprakstījis mārketinga vidi – gan iekšējo, gan ārējo. Šajā daļā ir apskatīts pats uzņēmums, kā arī starpnieki, piegādātāji, pircēji, uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi. Aprakstot uzņēmuma iekšējo vidi, autors ir apskatījis uzņēmu organizatorisko struktūru un darbiniekus. Autors izpētīja pieprasījumu, konkurenci, apskatīja starpniekus. Otrajā daļā ir veikti aprēķini, lai palielinātu apsardzes pakalpojumu apjomu. Trešajā daļā ir veikta lielāko apsardzes uzņēmumu salīdzināšana un prognozēti AS “G4S Latvia” finanšu rādītāji. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka AS „G4S Latvia” ieņem tirgus līdera pozīcijas apsardzes pakalpojumu tirgū. Nozīmīgākais priekšlikums ir – AS „G4S Latvia” ir jāpalielina sava tirgus daļa fiziskās apsardzes tirgū, lai to paveiktu ir jāuzlabo uzņēmuma reklāma. Darbs sastāv no ievada, trijām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 20 att., 37 tab., bibliogrāfija – 23 avoti latviešu valodā.
Keywords AS „G4S Latvia” ir ļoti būtiski attīstīt savu tirgus daļu un veicināt drošības produkcijas noietu. Šim uzņēmumam ir nepieciešams apsardzes pakalpojumu pārdošanas apjoma palielināšanas plāns, lai arī turpmāk veiksmīgi turpinātu ieņemt līderpozīciju apsardzes pakalpojumu tirgū, jo ar katru gadu parādās arvien jauni konkurenti, kuriem ir reāla iespēja atņemt klientus no AS „G4S Latvia”. Veiksmīgai uzņēmuma darbībai un stipru pozīciju iekarošanai tirgū ir nepieciešams izstrādāt apjoma palielināšanas
Keywords in English Author of diploma design paper: Janis Pizelis (Jānis Pīzelis) (2015). Topic of diploma design paper: Project of security service sales volume increase. The author has studied: in RTU Engineering economics and management faculty Department of Innovation and Entrepreneurship. The purpose of paper is to develop the project of the security service volume increase in JSC “G4S Latvia”, the purpose of project is to clarify the most optimal way for the company resource increase, strengthening of the mar
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.12.2015 14:28:55