Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Krājumu pārvaldīšanas organizēšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Organization of Inventory Management at Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autore: Dace Liepiņa Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr. Oec., doc. Nadežda Semjonova Diplomprojekta tēma: “Krājumu pārvaldīšanas organizēšana medicīnas preču vairumtirdzniecības uzņēmumā” Diplomprojekta apjoms: 71 lapa, kurās ietvertas 20 tabulas, 25 attēli un 10 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 4 apakšnodaļām, aprēķinu daļa no 3 nodaļām, tehnoloģiskā daļa no 2 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšējā informācija – kopā 28 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt krājumu pārvaldību medicīnisko preču vairumtirdzniecības uzņēmumā, konstatēt tās nepilnības un izstrādāt priekšlikumus. Diplomprojekta uzdevumi: 1)izanalizēt uzņēmuma saimniecisko darbību; 2) veikt SVID analīzi; 3) izpētīt nozari; 4) izpētīt krājumu pārvaldību uzņēmumā; 5) novērtēt galvenos finanšu rādītājus uzņēmumā un dot priekšlikumus tā uzlabošanai; 6) izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Aplūkots medicīnas preču vairumtirdzniecības uzņēmums, aprakstītas nozares galvenās tendences un veikta uzņēmuma fiananšu rādītāju analīze, noteikti uzņēmuma krājumu vadības principi un krājumu struktūra. Izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma krājumu efektīvākai pārvaldīšanai. Novērtēta priekšlikumu ietekme uz krājumu vadību. Veikta krājumu optimizēšanas aprēķini. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi krājumu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā inventory management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2015 10:18:57