Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Krājumu pārvaldīšanas organizēšana uzņēmumā"
Title in English "Organization of Inventory Management at Company"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. N.Semjonova
Reviewer Mg.oec. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta autore: Dace Liepiņa Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr. Oec., doc. Nadežda Semjonova Diplomprojekta tēma: “Krājumu pārvaldīšanas organizēšana medicīnas preču vairumtirdzniecības uzņēmumā” Diplomprojekta apjoms: 71 lapa, kurās ietvertas 20 tabulas, 25 attēli un 10 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 4 apakšnodaļām, aprēķinu daļa no 3 nodaļām, tehnoloģiskā daļa no 2 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšējā informācija – kopā 28 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt krājumu pārvaldību medicīnisko preču vairumtirdzniecības uzņēmumā, konstatēt tās nepilnības un izstrādāt priekšlikumus. Diplomprojekta uzdevumi: 1)izanalizēt uzņēmuma saimniecisko darbību; 2) veikt SVID analīzi; 3) izpētīt nozari; 4) izpētīt krājumu pārvaldību uzņēmumā; 5) novērtēt galvenos finanšu rādītājus uzņēmumā un dot priekšlikumus tā uzlabošanai; 6) izstrādāt secinājumus un priekšlikumus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Aplūkots medicīnas preču vairumtirdzniecības uzņēmums, aprakstītas nozares galvenās tendences un veikta uzņēmuma fiananšu rādītāju analīze, noteikti uzņēmuma krājumu vadības principi un krājumu struktūra. Izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma krājumu efektīvākai pārvaldīšanai. Novērtēta priekšlikumu ietekme uz krājumu vadību. Veikta krājumu optimizēšanas aprēķini. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords krājumu vadība
Keywords in English inventory management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.12.2015 10:18:57