Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta plūsmu izmaiņu analīze”
Nosaukums angļu valodā “The Analysis of Transit Flow Changes”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, Muitas un nodokļu katedras docents, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Tranzīta plūsmu izmaiņu analīze”. Veiksmīgai tranzīta attīstībai ir ļoti svarīgs valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un šajā jomā Latvijai ir ievērojamās priekšrocības. Pašlaik, dzelzceļa tranzītkravu pārvadājumi no austrumiem uz rietumiem sastāda apmēram 82% no visas tranzītkravu plūsmas. Kā arī, Latvija piedalās vēl divos dzelzceļa projektos – “Rail Baltica” un “Jaunais Zīda ceļš”, kas tuvākajā nākotnē tiks īstenoti. Maģistra darba mērķis - izanalizēt esošas tranzīta plūsmas un noskaidrot vai dzelzceļa projektu “Rail Baltica” un “Jaunais Zīda ceļš” realizēšana ietekmēs jaunu tranzīta plūsmu radīšanu. Pētījuma saturs apkopots trīs daļās, kur darba pirmajā daļā apskatīts tranzīta termins gan no pārvadājumu, gan no muitas lietu puses, pētīti statistikas dati un muitas procedūru piemērošanas kārtība. Darba otrajā daļā analizēti esošie un plānotie dzelzceļa projekti tranzīta jomā. Darba trešajā daļā izvērtētas jaunas iespējamas tranzīta plūsmas, aprakstītas prognozējamās priekšrocības no “Rail Baltica” un “Jaunais Zīda ceļš” projektu realizācijas. Kā novitāte darbā izstrādāts divu dzelzceļa projektu savienojums, kas dos iespēju radīt konkurenci eksistējošiem jūras pārvadājumiem. Divi projekti būs savienoti ar loģistikas centra palīdzību, kur tiks veikta preču pārkraušana, platformu un riteņu maiņa. Savukārt, pārkraušanas punkta darbību kontrolēs un uzraudzīs jaunizveidots muitas kontroles punkts. Par maģistra darba pētāmo objektu ir izvēlēta pārkraušanas punkta optimālā atrašanās vieta un tranzīta plūsmu savienojumu organizācija, piesaistot ostas un lidostas. Par pētījuma priekšmetu ir izvēlēta Latvijas Republikas spēja iesaistīties tādā tipa projektos un atbilstošā līmenī apstrādāt jaunas tranzīta plūsmas. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, darbā iekļautas 4 tabulas un 20 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 72 izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi “Jaunais Zīda ceļš”, "Rail Baltica", tranzīta plūsmas
Atslēgas vārdi angļu valodā “Rail Baltica”, “New Silk road”, transit flow
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2015 09:55:58