Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tranzīta plūsmu izmaiņu analīze”
Title in English “The Analysis of Transit Flow Changes”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer N.Rudzītis, Muitas un nodokļu katedras docents, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir „Tranzīta plūsmu izmaiņu analīze”. Veiksmīgai tranzīta attīstībai ir ļoti svarīgs valsts ģeogrāfiskais stāvoklis un šajā jomā Latvijai ir ievērojamās priekšrocības. Pašlaik, dzelzceļa tranzītkravu pārvadājumi no austrumiem uz rietumiem sastāda apmēram 82% no visas tranzītkravu plūsmas. Kā arī, Latvija piedalās vēl divos dzelzceļa projektos – “Rail Baltica” un “Jaunais Zīda ceļš”, kas tuvākajā nākotnē tiks īstenoti. Maģistra darba mērķis - izanalizēt esošas tranzīta plūsmas un noskaidrot vai dzelzceļa projektu “Rail Baltica” un “Jaunais Zīda ceļš” realizēšana ietekmēs jaunu tranzīta plūsmu radīšanu. Pētījuma saturs apkopots trīs daļās, kur darba pirmajā daļā apskatīts tranzīta termins gan no pārvadājumu, gan no muitas lietu puses, pētīti statistikas dati un muitas procedūru piemērošanas kārtība. Darba otrajā daļā analizēti esošie un plānotie dzelzceļa projekti tranzīta jomā. Darba trešajā daļā izvērtētas jaunas iespējamas tranzīta plūsmas, aprakstītas prognozējamās priekšrocības no “Rail Baltica” un “Jaunais Zīda ceļš” projektu realizācijas. Kā novitāte darbā izstrādāts divu dzelzceļa projektu savienojums, kas dos iespēju radīt konkurenci eksistējošiem jūras pārvadājumiem. Divi projekti būs savienoti ar loģistikas centra palīdzību, kur tiks veikta preču pārkraušana, platformu un riteņu maiņa. Savukārt, pārkraušanas punkta darbību kontrolēs un uzraudzīs jaunizveidots muitas kontroles punkts. Par maģistra darba pētāmo objektu ir izvēlēta pārkraušanas punkta optimālā atrašanās vieta un tranzīta plūsmu savienojumu organizācija, piesaistot ostas un lidostas. Par pētījuma priekšmetu ir izvēlēta Latvijas Republikas spēja iesaistīties tādā tipa projektos un atbilstošā līmenī apstrādāt jaunas tranzīta plūsmas. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, darbā iekļautas 4 tabulas un 20 attēli, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 72 izmantotās literatūras vienības.
Keywords “Jaunais Zīda ceļš”, "Rail Baltica", tranzīta plūsmas
Keywords in English “Rail Baltica”, “New Silk road”, transit flow
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 28.12.2015 09:55:58