Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project of Improving Competitiveness of Trade Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilona Ezera
Recenzents Judīte Jakubāne, doc.(prakt.), Mg.oec.
Anotācija Vojaks A. Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts /A.Vojaks, I.Ezera. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. 2015. – lpp. 82 Auto tirdzniecības tirgus, sākoties pasaules finanšu krīzei, kā pirmais izjuta milzīgus zaudējumus un pieprasījuma samazināšanos. Atkopjoties ekonomikai, auto tirgus kā viens no pēdējiem arī sāk “atveseļoties”. Tendence tirgū ir pozitīva, tādēļ nozarē esošajiem uzņēmumiem jābūt pacietīgiem un jāturpina sava darbība, mēģinot palielināt savu konkurētspēju. Diplomdarba analītiskajā daļā ir rūpīgi izvērtēta uzņēmuma pārstāvošā nozare, noteikts, kādas stratēģiskās grupas ir sastopamas šajā nozarē, kā arī nozares robežas. Aprakstīta uzņēmuma darbība un tā organizatoriskā struktūra, kurā veikta visu darbinieku nodaļu apraksts. Pēc statistikas datiem ir noteikta tirgus sadale attiecīgajā nozarē Latvijā. Izvērtēta nozare pēc tās ietekmējošajiem spēkiem. Veikta uzņēmuma vairāku pārskata periodu finanšu rezultātu analīze, izmantojot bilances salīdzinošās metodes, kā arī dažādu ekonomisku finanšu rādītāju aprēķins. Darbā ir veikta uzņēmuma SVID analīze, ar kuras palīdzību tad tiek noteikts, kādā virzienā uzņēmumam jāturpina darboties un izvērtētas iespējas, ar kuru palīdzību uzņēmums var palielināt konkurētspēju un uzlabot rezultātus dažādos finanšu rādītājos. Autors projekta daļu ir izstrādājis, vadoties pēc personīgas pieredzes, tirgus tendencēm, kā arī pēc vairākām intervijām ar uzņēmuma darbiniekiem. Aprēķinu daļā ir ietverti 4 konkurētspējas paaugstināšanas plāni, kuri ir ekonomiski pamatoti un daļa no tiem neprasa papildus ieguldījumus, bet gan pašreizējās darbības reorganizāciju. Darba tehnoloģiskajā daļā ir veidots tā, lai pierādītu, ka vienu no projekta daļām var veikt ļoti ātri un ērti, kā rezultātā ir veicams daudz vairāk darba apjoma īsā laika periodā. Darbs satur 3 nodaļas, kuras izklāstītas uz 82 lappusēm, 23 literatūras avotiem, 45 attēliem, 16 tabulām un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, konkurētspējas paaugstināšāna
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, competitiveness improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2015 13:42:33