Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project of Improving Competitiveness of Trade Service Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilona Ezera
Reviewer Judīte Jakubāne, doc.(prakt.), Mg.oec.
Abstract Vojaks A. Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts /A.Vojaks, I.Ezera. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. 2015. – lpp. 82 Auto tirdzniecības tirgus, sākoties pasaules finanšu krīzei, kā pirmais izjuta milzīgus zaudējumus un pieprasījuma samazināšanos. Atkopjoties ekonomikai, auto tirgus kā viens no pēdējiem arī sāk “atveseļoties”. Tendence tirgū ir pozitīva, tādēļ nozarē esošajiem uzņēmumiem jābūt pacietīgiem un jāturpina sava darbība, mēģinot palielināt savu konkurētspēju. Diplomdarba analītiskajā daļā ir rūpīgi izvērtēta uzņēmuma pārstāvošā nozare, noteikts, kādas stratēģiskās grupas ir sastopamas šajā nozarē, kā arī nozares robežas. Aprakstīta uzņēmuma darbība un tā organizatoriskā struktūra, kurā veikta visu darbinieku nodaļu apraksts. Pēc statistikas datiem ir noteikta tirgus sadale attiecīgajā nozarē Latvijā. Izvērtēta nozare pēc tās ietekmējošajiem spēkiem. Veikta uzņēmuma vairāku pārskata periodu finanšu rezultātu analīze, izmantojot bilances salīdzinošās metodes, kā arī dažādu ekonomisku finanšu rādītāju aprēķins. Darbā ir veikta uzņēmuma SVID analīze, ar kuras palīdzību tad tiek noteikts, kādā virzienā uzņēmumam jāturpina darboties un izvērtētas iespējas, ar kuru palīdzību uzņēmums var palielināt konkurētspēju un uzlabot rezultātus dažādos finanšu rādītājos. Autors projekta daļu ir izstrādājis, vadoties pēc personīgas pieredzes, tirgus tendencēm, kā arī pēc vairākām intervijām ar uzņēmuma darbiniekiem. Aprēķinu daļā ir ietverti 4 konkurētspējas paaugstināšanas plāni, kuri ir ekonomiski pamatoti un daļa no tiem neprasa papildus ieguldījumus, bet gan pašreizējās darbības reorganizāciju. Darba tehnoloģiskajā daļā ir veidots tā, lai pierādītu, ka vienu no projekta daļām var veikt ļoti ātri un ērti, kā rezultātā ir veicams daudz vairāk darba apjoma īsā laika periodā. Darbs satur 3 nodaļas, kuras izklāstītas uz 82 lappusēm, 23 literatūras avotiem, 45 attēliem, 16 tabulām un 5 pielikumiem.
Keywords Konkurētspēja, konkurētspējas paaugstināšāna
Keywords in English competitiveness, competitiveness improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 23.12.2015 13:42:33