Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Nodibinājuma stratēģijas pilnveides un uzraudzības ieviešanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Implementation of Supervision and Development of Establishment Strategy "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg. oec. A. Zeps
Recenzents Mg. oec., lekt. V. Šatrevičs
Anotācija Diplomprojekta autore ir Santa Jākobsone. Diplomprojekta tēma: Nodibinājuma stratēģijas pilnveides un uzraudzības ieviešanas projekts. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Pirmajā daļā aprakstīts nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, analizēta tā darbība, sniegtie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra. Pirmās daļas ietvaros noteikts fonda stratēģiskais virziens, definēta pastāvošā stratēģija un sniegts tās teorētisks novērtējums, veikta ietekmējošo faktoru un konkurentu analīze un SVID analīze. Pirmās daļas beigās noteiktas galvenās problēmas: RTU Attīstības fondam nav definēta konkurētspējīgā īpašība, darbinieki nezina sava darba mērķus, un esošās stratēģijas izpilde netiek kontrolēta ikdienā, kas noved pie vairāku uzdevumu neizpildes. Aprēķinu daļā analizēti RTU Attīstības fonda pēdējo 4 gadu laikā sasniegtie finanšu un darbības rādītāji, salīdzināta un analizēta konkurentu darbība 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo. Izdarīti secinājumi RTU Attīstības fonda stratēģijas pilnveidei un noteikta konkurētspējīgā īpašība. Tehnoloģiskajā daļā izveidots stratēģijas izpildes kontroles modelis un plūsmas diagramma. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 62 lpp., neskaitot pielikumus. Diplomprojektā ievietoti 35 attēli, 8 tabulas un 1 formula.
Atslēgas vārdi stratēģija, stratēģijas pilnveide, stratēģijas izpildes kontroles modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā strategy, strategy development, strategy control model
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2015 12:50:02