Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Nodibinājuma stratēģijas pilnveides un uzraudzības ieviešanas projekts"
Title in English "Project on Implementation of Supervision and Development of Establishment Strategy "
Author Santa Zunda
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec. A. Zeps
Reviewer Mg. oec., lekt. V. Šatrevičs
Abstract Diplomprojekta autore ir Santa Jākobsone. Diplomprojekta tēma: Nodibinājuma stratēģijas pilnveides un uzraudzības ieviešanas projekts. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Pirmajā daļā aprakstīts nodibinājums “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, analizēta tā darbība, sniegtie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra. Pirmās daļas ietvaros noteikts fonda stratēģiskais virziens, definēta pastāvošā stratēģija un sniegts tās teorētisks novērtējums, veikta ietekmējošo faktoru un konkurentu analīze un SVID analīze. Pirmās daļas beigās noteiktas galvenās problēmas: RTU Attīstības fondam nav definēta konkurētspējīgā īpašība, darbinieki nezina sava darba mērķus, un esošās stratēģijas izpilde netiek kontrolēta ikdienā, kas noved pie vairāku uzdevumu neizpildes. Aprēķinu daļā analizēti RTU Attīstības fonda pēdējo 4 gadu laikā sasniegtie finanšu un darbības rādītāji, salīdzināta un analizēta konkurentu darbība 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo. Izdarīti secinājumi RTU Attīstības fonda stratēģijas pilnveidei un noteikta konkurētspējīgā īpašība. Tehnoloģiskajā daļā izveidots stratēģijas izpildes kontroles modelis un plūsmas diagramma. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 62 lpp., neskaitot pielikumus. Diplomprojektā ievietoti 35 attēli, 8 tabulas un 1 formula.
Keywords stratēģija, stratēģijas pilnveide, stratēģijas izpildes kontroles modelis
Keywords in English strategy, strategy development, strategy control model
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 23.12.2015 12:50:02