Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Manufacturing Company’s Activities"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., K.Marinska
Recenzents Mg.oec., lekt. N.Balabka
Anotācija Diplomprojekta temats „Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt SIA „Reneta” darbības attīstības veicinošu projektu. Uzņēmuma pamatdarbības veids saistās ar dzīvnieku pārtikas produktu ražošanu un kritušo dzīvnieku un to blakusproduktu loģistikas pakalpojumiem mātes uzņēmumam Lietuvā. Diplomprojektā ir pētīta uzņēmumā esošā situācija, analizēti finanšu un darbības rādītāji, pētīti uzņēmuma reglamentējošie akti, kā arī veikta konkurentu un stipro, vājo, iespēju un draudu analīze. Darbā izstrādāti trīs projekti- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde, noliktavas paplašināšana un otras ceļa iebrauktuves izbūve. Diplomprojekts sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izanalizēti SIA „Reneta” finanšu un darbības rādītāji, izpētīti uzņēmuma reglamentējošie akti, noteikti galvenie konkurenti, to relatīvās priekšrocības, kā arī izanalizētas uzņēmuma stiprās, vājās, iespēju un draudu puses. Projekta aprēķinos izvērtēta ieviešamo projektu efektivitāte. Diplomprojekts sastāv no 61 lapas, tajā ir ietvertas 22 tabulas un attēloti 12 attēli, diplomprojektam ir septiņi pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 23 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Production Business Activity Development Project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2015 12:22:57