Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Title in English "Project on Development of Manufacturing Company’s Activities"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., K.Marinska
Reviewer Mg.oec., lekt. N.Balabka
Abstract Diplomprojekta temats „Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt SIA „Reneta” darbības attīstības veicinošu projektu. Uzņēmuma pamatdarbības veids saistās ar dzīvnieku pārtikas produktu ražošanu un kritušo dzīvnieku un to blakusproduktu loģistikas pakalpojumiem mātes uzņēmumam Lietuvā. Diplomprojektā ir pētīta uzņēmumā esošā situācija, analizēti finanšu un darbības rādītāji, pētīti uzņēmuma reglamentējošie akti, kā arī veikta konkurentu un stipro, vājo, iespēju un draudu analīze. Darbā izstrādāti trīs projekti- kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde, noliktavas paplašināšana un otras ceļa iebrauktuves izbūve. Diplomprojekts sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izanalizēti SIA „Reneta” finanšu un darbības rādītāji, izpētīti uzņēmuma reglamentējošie akti, noteikti galvenie konkurenti, to relatīvās priekšrocības, kā arī izanalizētas uzņēmuma stiprās, vājās, iespēju un draudu puses. Projekta aprēķinos izvērtēta ieviešamo projektu efektivitāte. Diplomprojekts sastāv no 61 lapas, tajā ir ietvertas 22 tabulas un attēloti 12 attēli, diplomprojektam ir septiņi pielikumi un kopā tajā ir izmantoti 23 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts
Keywords in English Production Business Activity Development Project
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 23.12.2015 12:22:57