Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Increase of Efficient Use of Company’s Working Capital"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. V.Vasiļjeva
Recenzents Mg. oec., lekt. L. Tīse
Anotācija Latūne A. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. – 80.lpp., 12 att., 45 tab., 34 formulas un izmantoti 20 literatūras avoti. Mērķis – izstrādāt apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projektu. Lai mērķi sasniegtu ir izpildīti šādi galvenie uzdevumi: Veikts SIA “ABC” novērtējums, veikta krājumu analīze un optimizētas to kategorijas, veikta izsniegto kredītu aprites uzlabošana, izstrādāts centrālās noliktavas izveidošanas un loģistikas sistēmas restrukturizācijas projekts, novērtēta un piedāvāta iegādei e-komercijas platforma B2B. Pirmā daļā ir veikta SIA “ABC” darbības analīze, ir apskatīta apgrozāmo līdzekļu ietekme uz finanšu rādītājiem un uzņēmuma maksātspēju. Otra daļa veltīta apgrozāmo līdzekļu efektīvai vadīšanai un saistīto problēmu risināšanai. Trešā daļa paredz e-komercijas īstenošanu ar B2B palīdzību, pakalpojuma piegādātāju salīdzināšanu un novērtēšanu.
Atslēgas vārdi "Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Project on Increase of Efficient Use of Company’s Working Capital"
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.12.2015 09:17:55