Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project on Increase of Efficient Use of Company’s Working Capital"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. V.Vasiļjeva
Reviewer Mg. oec., lekt. L. Tīse
Abstract Latūne A. Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. – 80.lpp., 12 att., 45 tab., 34 formulas un izmantoti 20 literatūras avoti. Mērķis – izstrādāt apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projektu. Lai mērķi sasniegtu ir izpildīti šādi galvenie uzdevumi: Veikts SIA “ABC” novērtējums, veikta krājumu analīze un optimizētas to kategorijas, veikta izsniegto kredītu aprites uzlabošana, izstrādāts centrālās noliktavas izveidošanas un loģistikas sistēmas restrukturizācijas projekts, novērtēta un piedāvāta iegādei e-komercijas platforma B2B. Pirmā daļā ir veikta SIA “ABC” darbības analīze, ir apskatīta apgrozāmo līdzekļu ietekme uz finanšu rādītājiem un uzņēmuma maksātspēju. Otra daļa veltīta apgrozāmo līdzekļu efektīvai vadīšanai un saistīto problēmu risināšanai. Trešā daļa paredz e-komercijas īstenošanu ar B2B palīdzību, pakalpojuma piegādātāju salīdzināšanu un novērtēšanu.
Keywords "Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Keywords in English "Project on Increase of Efficient Use of Company’s Working Capital"
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 23.12.2015 09:17:55