Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē "
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Management within Governmental Institution "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. psih. S. Gailīte
Recenzents Mg. paed. A. Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dzene S., Personāla vadības pilnveidošanas projekts valsts pārvaldes iestādē: Diplomprojekts/Vadītājs: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 94. lpp Diplomprojekta apjoms: 94. lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 6 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 55 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī organizācijas nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā veikta organizācijas un organizācijas personāla vadības procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēta kompetenču pieeja dažādos personāla vadības procesos, kas saistīti ar darba autores izvēlēto tēmu. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti iestādes personāla vadības procesu pilnveidošanai: prasību profila un kompetenču intervijas projekts, mentoringa programmas projekts un pēctecības plānošanas projekts.
Atslēgas vārdi kompetences, mentorings, pēctecības plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā competence model, mentor/mentoring, succession planning
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2015 19:30:44