Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Projektu vadības problēmas un pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Project management problems and improvement possibilities in civil construction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Aleksandrs Švaikovs
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts projektu vadības problēmu izpētei un pilnveidošanas iespēju noteikšanai būvuzņēmējdarbībā. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās daļas apjoms – 24 lpp., teorētiskās daļas apjoms – 33 lpp., praktiskās daļas apjoms – 24 lpp., un projekta daļas apjoms – 24 lpp. Pirmajā, jeb analītiskajā daļā tiek izvērtēta Rīgas pilsētas Klusā centra mājokļu nekustamā īpašuma tirgus segmenta attīstība, izvērtēti projektu vadību ietekmējošie politiskie, sociālie, ekonomiskie, tehnoloģiskie, sociālie un ekoloģiskie faktori, novērtēta būvniecības nozares tiesiskā regulējuma ietekme uz projektu vadību, kā arī identificētas biežāk sastopamās problēmas būvniecības projektu vadīšanā. Maģistra darba autores secinājums ir, ka ar profesionāli organizētu projektu vadīšanas sistēmu lielu daļu no identificētajām problēmām ir iespējams vai nu novērst pilnībā, vai maksimāli samazināt to iestāšanos riskus un negatīvu ietekmi uz projekta gaitu. Otrajā, jeb teorētiskajā daļā tiek aprakstīti projektu vadības teorētiskie aspekti un zinātnieku ieteiktās metodes katras projekta attīstības fāzei plānošanai, organizācijai un kontrolei. Izklāstītie projektu vadības teorētiskie aspekti ļauj pilnīgāk izprast analītiskajā daļā identificēto problēmu cēloņus un sekas un izstrādāt ieteikumus projektu vadības sistēmas pilnveidošanai praktiskajā un projekta daļā. Trešajā, jeb praktiskajā daļā tiek risinātas analītiskajā daļā identificētās problēmas, ņemot vērā teorētiskajā daļā izklāstītos teorētiskos aspektus, analizējot konkrētā projekta vadības plānošanu, organizāciju un kontroli. Sniegtajā projekta ekonomiskajā novērtējumā ar aprēķinu palīdzību tiek noteikti projekta vadības ietvaros pieņemto lēmumu pozitīvie un negatīvie efekti. Daļas noslēgumā tiek izstrādāti ieteikumi identificēto problēmu atrisinājumiem katrai būvniecības projekta fāzei. Ceturtajā, jeb projekta daļā izmantojot par bāzi praktiskajā daļā analizēto projektu un pieejamos datus par uzņēmumu, tiek izstrādāti ar aprēķiniem pamatotie ieteikumi projekta identifikācijas posma un projekta vadības organizācijas un plānošanas pilnveidošanai, izstrādātas vadlīnijas projekta vadības sistēmas izveidošanai, veikts projekta efektivitātes novērtējums un secināts, ka projekta vadības efektivitātes uzlabošana uzlabo projekta finanšu rezultātus kopumā. Maģistra darbā ir 125 lapas, darbā ievietoti 37 attēli un 33 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ir 46 avoti.
Atslēgas vārdi Projektu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2015 17:27:13