Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Company Performance Efficiency Improvement"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta autore: Ance Damberga. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Diplomprojekta temats: „Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 69 lapas, kurās ietvertas 22 tabulas, 20 attēli un 18 formulas. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām – 1. analītiskā daļa, 2. aprēķinu daļa, 3. tehnoloģiskā daļa. Dimplomprojektā izmantotie materiāli: SIA Lāma gada pārskati un nepublicētā informācija, mācību un speciālā literatūra un interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir veikts vispārējs uzņēmuma darbības raksturojums, aprakstīta organizatoriskā struktūra un veikts procesu apraksts uzņēmumā. Veikta uzņēmuma ekonomisko rādītāju un izmaksu analīze, kā arī SVID analīze. Aprēķinu daļā izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Izvirzīti priekšlikumi ieviest darba normēšanu, mainīt darba procesa organizāciju, samazinot neefektīvo darbību ietekmi uz ražošanas procesu, kā arī ieviest vienotas uzņēmuma resursu plānošanas programmatūru. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta resursu plānošanas programmatūra un būtiskākie ieguvumi uzņēmumam, to ieviešot. Autores izvirzītos priekšlikumu realizēšanas gadījumā, iespējams samazināt ražošanas izmaksas par 0.26% gadā, iegūt pārskatāmību pār uzņēmumā notiekošo, kā arī efektīvāk vadīt ražošanas procesus.
Atslēgas vārdi ražošana, darbības efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance Efficiency
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2015 06:59:40