Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project on Company Performance Efficiency Improvement"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. N.Semjonova
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract Diplomprojekta autore: Ance Damberga. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova. Diplomprojekta temats: „Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 69 lapas, kurās ietvertas 22 tabulas, 20 attēli un 18 formulas. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām – 1. analītiskā daļa, 2. aprēķinu daļa, 3. tehnoloģiskā daļa. Dimplomprojektā izmantotie materiāli: SIA Lāma gada pārskati un nepublicētā informācija, mācību un speciālā literatūra un interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir veikts vispārējs uzņēmuma darbības raksturojums, aprakstīta organizatoriskā struktūra un veikts procesu apraksts uzņēmumā. Veikta uzņēmuma ekonomisko rādītāju un izmaksu analīze, kā arī SVID analīze. Aprēķinu daļā izvirzīti trīs priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Izvirzīti priekšlikumi ieviest darba normēšanu, mainīt darba procesa organizāciju, samazinot neefektīvo darbību ietekmi uz ražošanas procesu, kā arī ieviest vienotas uzņēmuma resursu plānošanas programmatūru. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta resursu plānošanas programmatūra un būtiskākie ieguvumi uzņēmumam, to ieviešot. Autores izvirzītos priekšlikumu realizēšanas gadījumā, iespējams samazināt ražošanas izmaksas par 0.26% gadā, iegūt pārskatāmību pār uzņēmumā notiekošo, kā arī efektīvāk vadīt ražošanas procesus.
Keywords ražošana, darbības efektivitāte
Keywords in English Performance Efficiency
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.12.2015 06:59:40