Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Latvijas ilgtspējīgas un sabalansētas izaugsmes iespēju novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Possibilities of Sustainable and Balanced Development of Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Pr. doc. I. Skribāne
Recenzents Dr.oec., profesors J. Saulītis
Anotācija Maģistra darba “Latvijas ilgtspējīgas un sabalansētās izaugsmes iespēju novērtēšana” autore ir Baiba Goba. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas ekonomisko izaugsmi no 2004. – 2015. gadam un atklāt ilgtspējīgas un sabalansētas izaugsmes iespējas. Latvijas tautsaimniecībā mainās izaugsmes modelis. Krīzes laikā, samazinoties lielajām makroekonomiskajām disproporcijām, Latvijas ekonomika ir kļuvusi stabilāka un līdzsvarotāka. Tomēr svarīgi ir nodrošināt, lai arī nākotnē Latvijas ekonomikas izaugsme būtu ilgtspējīga, strauja, sabalansēta un noturīga pret ārējiem „šokiem” un neatkārtotos pirms krīzes straujās, bet nesabalansētās izaugsmes modelis. Maģistra darba pirmajā nodaļā tika analizēta ilgtspējīgas un sabalansētās ekonomikas izaugsmes teorētiskā pētošā literatūra gan Eiropas Savienības, gan Latvijas mērogā, kā arī analizēti galvenie ekonomiskās izaugsmes stimulējošie un ierobežojošie faktori. Maģistra darba otrajā nodaļā tika analizētas Latvijas ekonomiskās attīstības tendences un izaugsmes izaicinājumi, kā arī izvērtēti Latvijas attīstības mērķi un to rezultāti saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības konceptu. Maģistra darba trešajā nodaļā raksturota Latvijas makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūras rādītāju izpilde sabalansētās izaugsmes ietvaros. Maģistra darba noslēgumā ir doti izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Galvenais autores secinājums ir, ka, lai gan šobrīd Latvijas ekonomikas izaugsme ir samērā sabalansēta, Latvijas valdībai jāīsteno strukturālās reformas, izglītībā, darba tirgū, tiesu sistēmā un citās jomās, kas nodrošinātu Latvijas konkurētspējas stiprināšanu. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Maģistra darbā ir 31 attēli un 2 tabulas. Maģistra darbā izmantotas 51 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darba vadītājs ir Irina Skribāne, pr. doc.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga un sabalansēta izaugsme, makroekonomika, izaugsmi ietekmējoši faktori, ilgtspējīgas attīstības koncepts
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable and balanced growth, macroeconomics, growth effects, sustainable development concept
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2015 11:29:30