Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Latvijas ilgtspējīgas un sabalansētas izaugsmes iespēju novērtēšana”
Title in English “Assessment of Possibilities of Sustainable and Balanced Development of Latvia”
Department
Scientific advisor Pr. doc. I. Skribāne
Reviewer Dr.oec., profesors J. Saulītis
Abstract Maģistra darba “Latvijas ilgtspējīgas un sabalansētās izaugsmes iespēju novērtēšana” autore ir Baiba Goba. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas ekonomisko izaugsmi no 2004. – 2015. gadam un atklāt ilgtspējīgas un sabalansētas izaugsmes iespējas. Latvijas tautsaimniecībā mainās izaugsmes modelis. Krīzes laikā, samazinoties lielajām makroekonomiskajām disproporcijām, Latvijas ekonomika ir kļuvusi stabilāka un līdzsvarotāka. Tomēr svarīgi ir nodrošināt, lai arī nākotnē Latvijas ekonomikas izaugsme būtu ilgtspējīga, strauja, sabalansēta un noturīga pret ārējiem „šokiem” un neatkārtotos pirms krīzes straujās, bet nesabalansētās izaugsmes modelis. Maģistra darba pirmajā nodaļā tika analizēta ilgtspējīgas un sabalansētās ekonomikas izaugsmes teorētiskā pētošā literatūra gan Eiropas Savienības, gan Latvijas mērogā, kā arī analizēti galvenie ekonomiskās izaugsmes stimulējošie un ierobežojošie faktori. Maģistra darba otrajā nodaļā tika analizētas Latvijas ekonomiskās attīstības tendences un izaugsmes izaicinājumi, kā arī izvērtēti Latvijas attīstības mērķi un to rezultāti saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības konceptu. Maģistra darba trešajā nodaļā raksturota Latvijas makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūras rādītāju izpilde sabalansētās izaugsmes ietvaros. Maģistra darba noslēgumā ir doti izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Galvenais autores secinājums ir, ka, lai gan šobrīd Latvijas ekonomikas izaugsme ir samērā sabalansēta, Latvijas valdībai jāīsteno strukturālās reformas, izglītībā, darba tirgū, tiesu sistēmā un citās jomās, kas nodrošinātu Latvijas konkurētspējas stiprināšanu. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 92 lappuses. Maģistra darbā ir 31 attēli un 2 tabulas. Maģistra darbā izmantotas 51 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darba vadītājs ir Irina Skribāne, pr. doc.
Keywords ilgtspējīga un sabalansēta izaugsme, makroekonomika, izaugsmi ietekmējoši faktori, ilgtspējīgas attīstības koncepts
Keywords in English sustainable and balanced growth, macroeconomics, growth effects, sustainable development concept
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.12.2015 11:29:30