Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Loģistikas uzņēmuma stratēģiskā vadīšana
Nosaukums angļu valodā Logistics Company Strategic Management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantīns Didenko
Recenzents Lekt., Mg.oec. Inga Eriņa
Anotācija Diplomprojektu „Loģistikas uzņēmumā stratēģiskā vadīšana” ir izstrādājusi RTU uzņēmējdarbības indženierijas un vadības institūta inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Elīna Bulava. Diplomprojektā tiek analīzēta uzņēmuma darbība, saskatītas problēmas un izstrādati pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskās, projektu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskās daļa ir raksturota uzņēmuma darbība tās iekšējā un ārējā vide. Apzināti uzņēmuma resusi. Analizēti statistiskie un finanšu rādītāji. Izstrādāta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes tiek noteikti uzņēmuma ietekmējošie riski, kas rada problēmas uzņēmējdarbībai. Tādējādi tiek izstrādāta uzņēmuma stratēģijas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek piedāvāti risinājumu projekti un veikti nepieciešamie ekonomiskie aprēķini, lai varētu izstrādāt SIA „Otaņķu Dziranvnieks” stratēģijas īstenošanu, kas ir: darbinieku motivācijas politika, jaunu kravas automašīnu iegāde, nepieciešamo personālu noteikšanu. Kā arī noteikt ekonomisko rezultātu novērtēšanu. Tehnoloģiju daļā tiek veikta datu bāzes modernizācija, kas ir uzņēmuma mājas lapa pilnveidošanas un jauna mājas lapas vizuālā dizaina ieviešana. Kā arī ekonomiski prognozēt uzņēmuma peļņu 2015.gadam un 2016. gadam. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 80 lapas. Diplomprojektam pievienoti 13 pielikumi. Darbā ietilpst 34 attēli, 23 tabulas, un 13 formulas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Elīna Bulava, Loģistikas uzņēmumā stratēģiskā vadīšana: Diplomprojekts/ Vadītājs Profesors, Dr.oec. K.Didenko.- Datorsalikums.-Rīga: RTU, 2015- 105 lpp.
Atslēgas vārdi Loģistikas uzņēmumā stratēģiskā vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics Company’s Strategic Management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2015 10:40:16