Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Loģistikas uzņēmuma stratēģiskā vadīšana
Title in English Logistics Company Strategic Management
Author Elīna Bulava
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec. Konstantīns Didenko
Reviewer Lekt., Mg.oec. Inga Eriņa
Abstract Diplomprojektu „Loģistikas uzņēmumā stratēģiskā vadīšana” ir izstrādājusi RTU uzņēmējdarbības indženierijas un vadības institūta inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Elīna Bulava. Diplomprojektā tiek analīzēta uzņēmuma darbība, saskatītas problēmas un izstrādati pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskās, projektu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskās daļa ir raksturota uzņēmuma darbība tās iekšējā un ārējā vide. Apzināti uzņēmuma resusi. Analizēti statistiskie un finanšu rādītāji. Izstrādāta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes tiek noteikti uzņēmuma ietekmējošie riski, kas rada problēmas uzņēmējdarbībai. Tādējādi tiek izstrādāta uzņēmuma stratēģijas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek piedāvāti risinājumu projekti un veikti nepieciešamie ekonomiskie aprēķini, lai varētu izstrādāt SIA „Otaņķu Dziranvnieks” stratēģijas īstenošanu, kas ir: darbinieku motivācijas politika, jaunu kravas automašīnu iegāde, nepieciešamo personālu noteikšanu. Kā arī noteikt ekonomisko rezultātu novērtēšanu. Tehnoloģiju daļā tiek veikta datu bāzes modernizācija, kas ir uzņēmuma mājas lapa pilnveidošanas un jauna mājas lapas vizuālā dizaina ieviešana. Kā arī ekonomiski prognozēt uzņēmuma peļņu 2015.gadam un 2016. gadam. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 80 lapas. Diplomprojektam pievienoti 13 pielikumi. Darbā ietilpst 34 attēli, 23 tabulas, un 13 formulas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Elīna Bulava, Loģistikas uzņēmumā stratēģiskā vadīšana: Diplomprojekts/ Vadītājs Profesors, Dr.oec. K.Didenko.- Datorsalikums.-Rīga: RTU, 2015- 105 lpp.
Keywords Loģistikas uzņēmumā stratēģiskā vadīšana
Keywords in English Logistics Company’s Strategic Management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.12.2015 10:40:16