Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Performance Efficiency of Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Lekt., Mg.oec., Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Diplomprojektu „Pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts” ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Laura Butkus. Projektā tiek analizētā uzņēmuma darbība, saskatītas problēmas un piedāvāti ekonomiski pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, analizēti uzņēmuma finanšu radītāji, analizēts piedāvāto pakalpojumu tehnoloģiskais process, pēc kura veikta konkurentu analīze un izstrādāta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes tiek konstatētas trīs aktuālākās problēmas un piedāvāti risinājumi. Projekta aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek piedāvāti risinājumu projekti un veikti ekonomiskās efektivitātes aprēķini. Kā pirmā tika risināta problēma par pirmapstrādes pakalpojumu apjomu pieaugumu un to nodrošināšanas apgrūtinājumu. Kā problēmas risinājums tiek piedāvāts izveidot jaunu noliktavu ar pirmapstrādes un uzglabāšanas iespējām. Kā otrā tiek risināta problēma par atkraušanas procesa paātrināšanu un kvalitātes uzlabošanu, piedāvājot būvēt specializētu atkraušanas torni. Tā kā abas problēmas ir saistītas un savstarpēji viena otru papildina, tad tiek veikta kopēja projektu ekonomiskās efektivitātes novērtēšana. Uzņēmuma darbinieku noslogotības un atalgojuma sistēmas nevienmērīguma problēmu tiek piedāvāts atrisināt, izvērtējot darbinieku pienākumus un pārskatot atalgojumu sistēmu. Risinājumam tiek veikts ekonomiskās efektivitātes novērtējums. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta pirmapstrādei pieņemto apjomu prognozēšana 2016.gada sezonai, izmantojot ekonomiskās prognozēšanas eksponenciālās izlīdzināšanas metodi. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 82 lapas. Diplomprojektam pievienoti 9 pielikumi. Darbā ietilpst 36 attēli, 34 tabulas, un 31 formulas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butkus,L. Pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Profesors, Dr.oec. Jurēnoks V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 82. lpp.
Atslēgas vārdi Lauksaimniecība, kooperatīvs, pakalpojumu uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Agriculture, cooperative, service company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2015 09:22:41