Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Improving Business Performance Efficiency of Services Company
Author Laura Butkus
Department Liepajas Branch of Riga Technical University
Scientific advisor Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Lekt., Mg.oec., Vladimirs Šatrevičs
Abstract Diplomprojektu „Pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts” ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurante Laura Butkus. Projektā tiek analizētā uzņēmuma darbība, saskatītas problēmas un piedāvāti ekonomiski pamatoti risinājumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskā daļā ir raksturota uzņēmuma darbība, analizēti uzņēmuma finanšu radītāji, analizēts piedāvāto pakalpojumu tehnoloģiskais process, pēc kura veikta konkurentu analīze un izstrādāta SVID analīze. Pēc veiktās analīzes tiek konstatētas trīs aktuālākās problēmas un piedāvāti risinājumi. Projekta aprēķinu daļā konstatētajām problēmām tiek piedāvāti risinājumu projekti un veikti ekonomiskās efektivitātes aprēķini. Kā pirmā tika risināta problēma par pirmapstrādes pakalpojumu apjomu pieaugumu un to nodrošināšanas apgrūtinājumu. Kā problēmas risinājums tiek piedāvāts izveidot jaunu noliktavu ar pirmapstrādes un uzglabāšanas iespējām. Kā otrā tiek risināta problēma par atkraušanas procesa paātrināšanu un kvalitātes uzlabošanu, piedāvājot būvēt specializētu atkraušanas torni. Tā kā abas problēmas ir saistītas un savstarpēji viena otru papildina, tad tiek veikta kopēja projektu ekonomiskās efektivitātes novērtēšana. Uzņēmuma darbinieku noslogotības un atalgojuma sistēmas nevienmērīguma problēmu tiek piedāvāts atrisināt, izvērtējot darbinieku pienākumus un pārskatot atalgojumu sistēmu. Risinājumam tiek veikts ekonomiskās efektivitātes novērtējums. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta pirmapstrādei pieņemto apjomu prognozēšana 2016.gada sezonai, izmantojot ekonomiskās prognozēšanas eksponenciālās izlīdzināšanas metodi. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 82 lapas. Diplomprojektam pievienoti 9 pielikumi. Darbā ietilpst 36 attēli, 34 tabulas, un 31 formulas. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butkus,L. Pakalpojuma uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Profesors, Dr.oec. Jurēnoks V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 82. lpp.
Keywords Lauksaimniecība, kooperatīvs, pakalpojumu uzņēmums
Keywords in English Agriculture, cooperative, service company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.12.2015 09:22:41