Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Veterinārās nozares attīstība un problēmas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development and Challenges of Veterinary Industry in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., prof. J. Saulītis
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba autore: S. Upmane Maģistra darba vadītājs: J. Saulītis, dr. oec., profesors Maģistra darba tēma: Veterinārās nozares attīstība un problēmas Latvijā. Maģistra darba mērķis ir veterinārās nozares problēmu analīze, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt argumentētus priekšlikumus nozares attīstībai. Tēma ir aktuāla, jo veterinārās nozares darbība ir cieši saistīta ar dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, dzīvnieku izcelsmes pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārmedicīnisko produktu apriti. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām – teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā raksturota veterinārā nozare un analizēti veterinārās medicīnas objekti, veikta veterināro zāļu realizācijas analīze un aprakstīts veterināro preču tirdzniecības sortiments. Šajā daļā analizēta veterinārās nozares uzraudzība, kā arī veikts darbaspēka raksturojums. Analītiskajā daļā analizēta veterinārā nozare Latvijas plānošanas reģionu griezumā. Analizēti galvenie uzņēmējdarbības rādītāji, lauku saimniecību lielums un lauksaimniecības dzīvnieku skaits. Šajā daļā tika analizēts veterināro pakalpojumu sniedzēju skaits, darbības vietas un atalgojums. Praktiskajā daļā salīdzināti un analizēti galvenie uzņēmējdarbības rādītāji plānošanas reģionos, kā arī veikta veterinārās nozares SVID analīze. Darba nobeigumā doti secinājumi par veterināro nozari un izstrādāti priekšlikumi nozares attīstībai. Maģistra darba apjoms: 91 lapa datorsalikumā, tajā ietvertas 35 tabulas, 49 attēli un 2 pielikumi. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 41 literatūras avota.
Atslēgas vārdi Veterinārā nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Veterinary industry
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2015 12:32:01