Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Veterinārās nozares attīstība un problēmas Latvijā"
Title in English "Development and Challenges of Veterinary Industry in Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., prof. J. Saulītis
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba autore: S. Upmane Maģistra darba vadītājs: J. Saulītis, dr. oec., profesors Maģistra darba tēma: Veterinārās nozares attīstība un problēmas Latvijā. Maģistra darba mērķis ir veterinārās nozares problēmu analīze, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt argumentētus priekšlikumus nozares attīstībai. Tēma ir aktuāla, jo veterinārās nozares darbība ir cieši saistīta ar dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, dzīvnieku izcelsmes pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārmedicīnisko produktu apriti. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām – teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā raksturota veterinārā nozare un analizēti veterinārās medicīnas objekti, veikta veterināro zāļu realizācijas analīze un aprakstīts veterināro preču tirdzniecības sortiments. Šajā daļā analizēta veterinārās nozares uzraudzība, kā arī veikts darbaspēka raksturojums. Analītiskajā daļā analizēta veterinārā nozare Latvijas plānošanas reģionu griezumā. Analizēti galvenie uzņēmējdarbības rādītāji, lauku saimniecību lielums un lauksaimniecības dzīvnieku skaits. Šajā daļā tika analizēts veterināro pakalpojumu sniedzēju skaits, darbības vietas un atalgojums. Praktiskajā daļā salīdzināti un analizēti galvenie uzņēmējdarbības rādītāji plānošanas reģionos, kā arī veikta veterinārās nozares SVID analīze. Darba nobeigumā doti secinājumi par veterināro nozari un izstrādāti priekšlikumi nozares attīstībai. Maģistra darba apjoms: 91 lapa datorsalikumā, tajā ietvertas 35 tabulas, 49 attēli un 2 pielikumi. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 41 literatūras avota.
Keywords Veterinārā nozare
Keywords in English Veterinary industry
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.12.2015 12:32:01