Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Eiropas Savienības finanšu līdzekļu ieguldīšanas ūdenssaimniecības projektos efektivitāte”
Nosaukums angļu valodā “Efficiency of the European Union Fund Investment in Water Management Projects”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., T.Survilo
Recenzents Mg.oec., prakt doc. U. Kamols
Anotācija Maģistra darba pirmajā daļā tika apskatīti pieejamie ES struktūrfondi, reģionālās politikas pamatprincipi, vides aizsardzības nozīmīgums Eiropas Savienības dalībvalstīs, finanšu investīcijas vides jomā kā arī ūdenssaimniecības apakšnozare un tajā atbalstāmās aktivitātes. Otrajā darba daļā apkopoti dati par izsniegto ES finansējumu Latvijas apdzīvotajās vietās līdz 2015.gadam, analizēta finanšu sadale un projektu skaits, lai atspoguļotu kopējo situāciju Latvijā. Veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības tehniski ekonomisko pamatojumu analīze 19 Latvijas ciemiem, izmantojot tajos sniegto informāciju par komunālo pakalpojumu tarifiem, plānotajiem būvniecības darbiem un izmaksām. Veikta pētāmo ciemu pašvaldības darbinieku aptauja par rezultātiem pēc projekta izbūves. Trešajā daļā konkrētāk aplūkoti divi ūdenssaimniecības projekti Salacgrīvas novada Korģenes un Tūjas ciemam, to sastāvs, projektētais būvapjoms, savstarpēji salīdzinātas TEP, būvprojektā un būvniecības tāmē uzrādītās izmaksas. Sniegti priekšlikumi par ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu ieviešanas, izvērtēšanas un efektivitātes paaugstināšanas iespējām nākotnē.
Atslēgas vārdi Ūdenssaimniecības infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Water Management Infrastructure
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 14:45:47