Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Eiropas Savienības finanšu līdzekļu ieguldīšanas ūdenssaimniecības projektos efektivitāte”
Title in English “Efficiency of the European Union Fund Investment in Water Management Projects”
Department
Scientific advisor Dr.oec., T.Survilo
Reviewer Mg.oec., prakt doc. U. Kamols
Abstract Maģistra darba pirmajā daļā tika apskatīti pieejamie ES struktūrfondi, reģionālās politikas pamatprincipi, vides aizsardzības nozīmīgums Eiropas Savienības dalībvalstīs, finanšu investīcijas vides jomā kā arī ūdenssaimniecības apakšnozare un tajā atbalstāmās aktivitātes. Otrajā darba daļā apkopoti dati par izsniegto ES finansējumu Latvijas apdzīvotajās vietās līdz 2015.gadam, analizēta finanšu sadale un projektu skaits, lai atspoguļotu kopējo situāciju Latvijā. Veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības tehniski ekonomisko pamatojumu analīze 19 Latvijas ciemiem, izmantojot tajos sniegto informāciju par komunālo pakalpojumu tarifiem, plānotajiem būvniecības darbiem un izmaksām. Veikta pētāmo ciemu pašvaldības darbinieku aptauja par rezultātiem pēc projekta izbūves. Trešajā daļā konkrētāk aplūkoti divi ūdenssaimniecības projekti Salacgrīvas novada Korģenes un Tūjas ciemam, to sastāvs, projektētais būvapjoms, savstarpēji salīdzinātas TEP, būvprojektā un būvniecības tāmē uzrādītās izmaksas. Sniegti priekšlikumi par ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu ieviešanas, izvērtēšanas un efektivitātes paaugstināšanas iespējām nākotnē.
Keywords Ūdenssaimniecības infrastruktūra
Keywords in English Water Management Infrastructure
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 17.12.2015 14:45:47