Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Anti – Money Laundering in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Pētersone
Recenzents V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba pētījuma objekts ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana Latvijā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu pienākumu, uzdevumu saturs un savstarpējās sadarbības pilnveidošanas iespējas. Mērķis ir izpētīt un analizēt iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu darbību, problēmas un nepilnības sadarbības modelī un izstrādāt priekšlikumus sadarbības uzlabošanai attiecībā uz NILLN. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti noteikti uzdevumi: 1. Noskaidrot NILLN jēdziena būtību, saturu un svarīgākos elementus; 2. Izpētīt normatīvo regulējumu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī; 3. Noskaidrot valsts iesaistīto struktūru lomu un darbību NILLN jomā; 4. Noskaidrot likuma par NILLN subjektu pienākumus un praktisko darbību NILLN jomā; 5. Izpētīt sadarbību starp valsts struktūrām un bankām, identificējot problēmas; 6. Izstrādāt priekšlikumus NILLN uzlabošanā caur iesaistīto pušu sadarbības satura un apjoma pārskatīšanu. Tēmas aktualitāte ir ļoti liela un mūsdienās, kad pasaulē notiek terorisma akti, masveida nelegāla ieroču, cilvēku, narkotisko vielu tirdzniecība, kā rezultātā noziedzniekiem ir nepieciešamība legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus caur finanšu sistēmām un iepludināt tos legālos darījumos, svarīga ir minēto noziegumu apkarošana. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Darbs satur 8 attēlus, 3 tabulas, priekšlikumus un secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi Noziedzīgie līdzekļi, legalizācija, iesaistīto struktūru darbs noziedzīgi iegūtu legalizācijas novēršanā Latvijā, sadarbības efektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Money Laundering,responsibilities, tasks and content of subjects involved in AML processes in Latvia ,mutual co-operation opportunities for improvement.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 11:41:09