Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā”
Title in English “Anti – Money Laundering in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba pētījuma objekts ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana Latvijā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu pienākumu, uzdevumu saturs un savstarpējās sadarbības pilnveidošanas iespējas. Mērķis ir izpētīt un analizēt iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu darbību, problēmas un nepilnības sadarbības modelī un izstrādāt priekšlikumus sadarbības uzlabošanai attiecībā uz NILLN. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti noteikti uzdevumi: 1. Noskaidrot NILLN jēdziena būtību, saturu un svarīgākos elementus; 2. Izpētīt normatīvo regulējumu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī; 3. Noskaidrot valsts iesaistīto struktūru lomu un darbību NILLN jomā; 4. Noskaidrot likuma par NILLN subjektu pienākumus un praktisko darbību NILLN jomā; 5. Izpētīt sadarbību starp valsts struktūrām un bankām, identificējot problēmas; 6. Izstrādāt priekšlikumus NILLN uzlabošanā caur iesaistīto pušu sadarbības satura un apjoma pārskatīšanu. Tēmas aktualitāte ir ļoti liela un mūsdienās, kad pasaulē notiek terorisma akti, masveida nelegāla ieroču, cilvēku, narkotisko vielu tirdzniecība, kā rezultātā noziedzniekiem ir nepieciešamība legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus caur finanšu sistēmām un iepludināt tos legālos darījumos, svarīga ir minēto noziegumu apkarošana. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Darbs satur 8 attēlus, 3 tabulas, priekšlikumus un secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu un 1 pielikumu.
Keywords Noziedzīgie līdzekļi, legalizācija, iesaistīto struktūru darbs noziedzīgi iegūtu legalizācijas novēršanā Latvijā, sadarbības efektivitāte.
Keywords in English Money Laundering,responsibilities, tasks and content of subjects involved in AML processes in Latvia ,mutual co-operation opportunities for improvement.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.12.2015 11:41:09