Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tranzīta kontroles sistēmas pilnveidošanas iespējas autopārvadājumos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm”
Nosaukums angļu valodā “The Possibility of Road Transport Transit Control System Improvement to Commonwealth of Independent States”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors, profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba „Tranzīta kontroles sistēmas pilnveidošanas iespējas autopārvadājumos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm” autore ir Jeļizaveta Prudivusa. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus tranzīta kontroles sistēmas pilnveidošanai maršrutos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Maģistra darba pirmajā daļā autore apraksta starptautisko tirdzniecību un globalizāciju, novērtē Eiropas un Eirāzijas muitas savienības, kā arī aplūko autotransporta aktualitāte pārvadājumos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm. Otrajā daļā ir novērtēts autotransporta tranzīts maršrutos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm, izmantojot TIR karnetes un garantijas sertifikātus. Trešajā daļā ir pētīti jaunas tranzīta sistēmas izvēles kritēriji, kā arī piedāvātas autopārvadājumu tranzīta pilnveidošanas iespējas maršrutos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm. Maģistra darba nobeigumā apkopoti pētījuma gaitā izdarītie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi tranzīta kontroles sistēmas darbības pilnveidošanai autopārvadājumos uz Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm, kas izriet no veiktā pētījuma rezultātu analīzes. Kā novitāte darbā izstrādāta jaunas tranzīta sistēmas piedāvājums uz Neatkarīgo Valsts Sadraudzības valstīm. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuses. Tajā ir iekļauti 28 attēli, 2 formulas un 13 tabulas. Darbā izmantotas 47 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi tranzīts, autopārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā transit, transportation by road
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 10:31:34